Regionalna nagrada za najbolji projekat Učenja zalaganjem u zajednici

Kolping Društvo Srbije u saradnji sa partnerima iz Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope – MIOS i uz podršku Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS), i ove godine poziva predškolske ustanove, osnovne i srednje škole da razvijaju projekte koje se zasnivaju na metodologiji Učenja zalaganjem zajednici i da svoj projekat prijave za nagradu.

Sve ustanove koje primenjuju metodologiju Učenja zalaganjem u zajednici i ove godine će imati priliku da konkurišu za treću po redu regionalnu nagradu  – „Regional Service-Learning Award“.

Prijavni obrazac, kao i osnovne uslove prijave možete pronaći na sledećem linku pri dnu stranice, nakon što pronađete obrasce za Srbiju.

Prijave su otvorene do 8. jula 2022. godine.

Metodologija Učenja zalaganjem u zajednici uvezuje akademsko učenje učenika i njegova postignuća sa društveno korisnim radom i time znatno doprinosi proakitvom delovanju učenika u svom okruženju.

Promene mogu da krenu iz škole, započnite ih baš Vi!

 

Kako da učinim svoj ormar povoljnijim za klimu?

Poljoprivredna škola iz Bača, u okviru Učenja zalaganjem u zajednici opredelila se za realizaciju projekta pod nazivom “Kako da učinim svoj ormar povoljnijim za klimu” i kao krajnji proizvod izradi ekolingivistički rečnik.

Ekolingivistika je mlada disciplina koja se bavi značenjem reči u ekološkom kontekstu.
Projektne aktivnosti su podrazumevale najpre radionicu “Priče koje živimo” u sklopu koje se inicijatorka projekta, profesorka srpskog jezika i književnosti, upoznala sa navikama učenika u vezi kupovine garderobe. Putem aplikacije mentimetar, učenici su odgovorili na pitanja poput: Koliko farmerica imaju u ormaru? Koji brend odeće najčešće kupuju? Da li pri kupovini vode računo o ceni, brendu ili nečemu drugom?
Otkriveno je da učenici najviše kupuju brendove koji nisu društveno odgovorne kompanije, niti kompanije koje recikliraju i da najčešće nose jedne farmerke, dok ih u ormaru imaju više od pet.

Shodno dobijenim rezultatima, projekat se usmerio na upoznavanje učenika o tome kako da svojim ponašanjem doprinesu poboljašnju klime na planeti. Na časovima srpskog jezika i književnosti, učenici su analizirali tekstove iz medija poput Klima na planeti se menja, a uzrok tome su ljudi, i određenim rečima tražili sinonime, antonime i povezivali ih sa ekološkom perspektivom. U okviru radionice rešavanja problema, učenici su metodom barinstorminga davali svoje ideje za prevazilaženje ekoloških problema.
Radionica karijernog vođenja i savetovanja podstaklo ih je da zamisle koja će biti zanimanja budućnosti, a tiču se zaštite životne sredine, mode i očuvanja planete.

Polazište projekta predstavlja današnje stanje prekomerne potrošnje, nagomilavanje otpada i nejednakosti među ljudima, te se želelo doprineti ekološkom osvešćenju. Projekat je podstakao učenike da iz svog ormara izdvoje stvari koje više ne nose, daruju ih onima kojima su potrebnije kao i da ispitaju svoje navike i motive za kupovinu prekomernih količina garderobe.

Slogan projekta glasio je “Pogled promeni, planeti se okreni”.
Na završnom događaju, žiri je odabrao pobedničke timove koji su se istakli svojim idejama o tome kako da svoj orman učine povljnijim za klimu. Učenici su u timovima napravili razne upotrebne i ukrasne predmete i bili kreativni u načinima da promene pogled na široku potrošnju i modne trendove u korist planete i tako stvore nove priče po kojima će živeti.Bajka o labudu

Ekološka predškolska ustanova “Stonogica” iz Sremske Mitrovice realizovala je projekat Učenja zalaganjem u zajednici pod nazivom “Bajka o labudu”.  Objekat ustanove se graniči sa malim jezerom, prirodnim staništem mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Projektna ideja se javila kada su dva labuda doplivala do obale jezera. Najpre, zahvaljujući njihovom dolasku, deca su iskustveno učila i stekla saznanja o veličini, izgledu i ponašanju ovih ptica. Sticala su znanja i o tome zašto spadaju u ptice selice, odakle su doletele tokom proleća i gde će se odseliti tokom jeseni.

Nakon izleganja šest labudića, deca su imala priliku da prate njihovo odrastanje, brigu roditelja o mladuncima i izgled i veličinu mladunaca. U narednom periodu, došlo je do toga da su preživela samo dva mladunca i majka, a deca su imala mogućnost da shvate lanac ishrane i da lakše razumeju zašto je lisica usmrtila male labudiće. Ubrzo, na jezeru je uočeno samo jedno mladunče, dok su majka i drugo mladunče odleteli. Dalji razvoj projekta bio je usmeren na saznanja o tome zašto je majka ostavila jedno mladunče, a odletela sa drugim.
Određeni ciljevi projekta su bili: razvijanje svesti kod dece kako mogu pomoći ugroženoj životinjskoj vrsti, da deca uoče problem i da pronađu njegovo rešenje, dobiju informacije  na koji način se u zimskom periodu labud hrani i angažuju se oko prikupljanja hrane.

U okviru projekta, predsednik ruralnog udruženja “Sova”, vlasnika vrta ptica iz neposredne blizine, kao i biolog, deci su prenosili iskustva i znanja koja se tiču ptica. Zahvaljujući “Bajci o labudu” deca ove predškoslke ustanove su stekla iskustvo više , naučili o važnosti brige o životinjama u neposrednoj okolini i sigurno stekli ljubav prema pticama!


Staro za novo – tabure

OŠ “Dr Đorđe Joanović” iz Novog Miloševa sprovela je projekat Učenja zalaganjem u zajednici pod nazivom “Staro za novo – tabure”. Cilj projekta je bio da se koturi kalemova koji su ostali od kablova za internet iskoriste za novu namenu, te da se od njih naprave upotrebni predmet za sedenje – tabure.

U projektu su učestvovali učenici 7. i 8. razreda osnovne škole zajedno sa 4 nastavnika, školskim majstorom, vlasnikom tapetarske radnje i partnerima i saradnicima iz lokalne zajednice.
Projektna ideja nastala je usled nedostatka stolica za sedenje tokom odmora između časova u holu škole i školskoj biblioteci. Zbog sprovođenja internet mreže u školi, ostao je veliki broj kalema (dimenzija 45×40)  oko kojih su bili namotani kablovi, ali su se nakon toga sačuvali za novu svrhu. Aktivnosti projekta su se sprovele u kabinetu za nastavu biologije i hemije, gde su učenici koristeći potreban alati i materijal realizovali sledeće aktivnosti: Oni su najpre ofarbali koturove kalema, zatim ocrtali konture na sunđeru za tapaciranje i isekli ga, lepili i heftali sunđer za sedalni deo, crtali i sekli konture na materijalu za tapaciranje, ujednačeno i pravilno zatezali materijal.

Ovim projektom postignute su promene u lokalnoj zajednici u smeru očuvanja životne sredine, uštede energije i novčanih sredstava. Učenicima i građanima je ukazano na važnost reciklaže i mogućnosti ponovne upotrebe starih predmeta.

Obrazovni ciljevi koji su postignuti jesu razvoj kreativnih osobina učenika, razvijanje manuelnih veština (farbanje, krojenje heftanje, lepljenje, sečenje) ali i ukazivanje na zanatske poslove kao i hobi zanimanja.

Prvi sastanak nacionalne mreže učenja zalaganjem u zajednici

PRVI SASTANAK NACIONALNE MREŽE praktičara i zainteresovanih pojedinaca, organizacija i institucija koji su sproveli ili se interesuju za UČENJE ZALAGANJEM U ZAJEDNICI.

 

POZIV

„Od velikog značaja je razvijanje svesti učenika i nastavnika o društvenoj odgovornosti prema zajednici u kojoj žive. Proces učenja i obrazovanja, kao i svaka druga ljudska delatnost, podložna je promenama koje teže da tu delatnost unaprede i poboljšaju. Zahvaljujući modelu service learning-a, potencijalno inovativnoj nastavnoj metodi, uči se iz vlastitog iskustva primenjujući direktno stečena akademska znanja.“ 

Metodologija učenja zalaganjem u zajednici nam daje neke od odgovora i rešenja na probleme u našem okruženju. Međutim, kako su škole sa dugogodišnjim stažom razvijale školske projekte učenja zalaganjem u zajednici, šta su učenici naučili, koje probleme zajednice rešili i kakvu podršku su imali u toku razvijanja ovih projekata svaka škola zna sa sebe.

Želimo da zajedno razgovaramo o praksi razvijanja školskih projekata koje primenjuju učenje zalaganjem u zajednici, da razmenimo iskustva i da postavimo zajedničku platformu saradnje koja će imati za cilj promociju, podršku i evaluaciju projekata razvijanja učenja zalaganjem u zajednici.

Pozivamo vas na Prvi nacionalni sastanak praktičara i zainteresovanih pojedinaca, organizacija i institucija koji su sproveli ili se interesuju za učenje zalaganjem u zajednici.

Ishodi sastanka:

·       Razmena iskustva razvijanja projekata učenja zalaganjem u zajednici

·       Podrška tokom procesa prijave za Ragionalnu nagradu.

·       Prikupljanje informacija o potrebama praktičara tokom planiranja, primene i evaluacije iskustva učenja u lokalnoj zajednici

·       Uspostavljanje platforme za formiranje Nacionalne mreže Učenja zalaganjem u zajednici

Vreme i mesto sastanka: 23.06.2021. 13-14.15 časova, ZOOM platforma

Prijave učešća na sastanku pronađite klikom na link.

 

U nadi da imamo istu želju da razgovaramo i da učinimo nove korake u praksi primene učenja zalaganjem u zajednici,

Srdačno,

Bojana Perić Prkosovački,

saradnica na projektu „Iskustveno učenje“

Kolping društvo Srbije