Kako da učinim svoj ormar povoljnijim za klimu?

Poljoprivredna škola iz Bača, u okviru Učenja zalaganjem u zajednici opredelila se za realizaciju projekta pod nazivom “Kako da učinim svoj ormar povoljnijim za klimu” i kao krajnji proizvod izradi ekolingivistički rečnik.

Ekolingivistika je mlada disciplina koja se bavi značenjem reči u ekološkom kontekstu.
Projektne aktivnosti su podrazumevale najpre radionicu “Priče koje živimo” u sklopu koje se inicijatorka projekta, profesorka srpskog jezika i književnosti, upoznala sa navikama učenika u vezi kupovine garderobe. Putem aplikacije mentimetar, učenici su odgovorili na pitanja poput: Koliko farmerica imaju u ormaru? Koji brend odeće najčešće kupuju? Da li pri kupovini vode računo o ceni, brendu ili nečemu drugom?
Otkriveno je da učenici najviše kupuju brendove koji nisu društveno odgovorne kompanije, niti kompanije koje recikliraju i da najčešće nose jedne farmerke, dok ih u ormaru imaju više od pet.

Shodno dobijenim rezultatima, projekat se usmerio na upoznavanje učenika o tome kako da svojim ponašanjem doprinesu poboljašnju klime na planeti. Na časovima srpskog jezika i književnosti, učenici su analizirali tekstove iz medija poput Klima na planeti se menja, a uzrok tome su ljudi, i određenim rečima tražili sinonime, antonime i povezivali ih sa ekološkom perspektivom. U okviru radionice rešavanja problema, učenici su metodom barinstorminga davali svoje ideje za prevazilaženje ekoloških problema.
Radionica karijernog vođenja i savetovanja podstaklo ih je da zamisle koja će biti zanimanja budućnosti, a tiču se zaštite životne sredine, mode i očuvanja planete.

Polazište projekta predstavlja današnje stanje prekomerne potrošnje, nagomilavanje otpada i nejednakosti među ljudima, te se želelo doprineti ekološkom osvešćenju. Projekat je podstakao učenike da iz svog ormara izdvoje stvari koje više ne nose, daruju ih onima kojima su potrebnije kao i da ispitaju svoje navike i motive za kupovinu prekomernih količina garderobe.

Slogan projekta glasio je “Pogled promeni, planeti se okreni”.
Na završnom događaju, žiri je odabrao pobedničke timove koji su se istakli svojim idejama o tome kako da svoj orman učine povljnijim za klimu. Učenici su u timovima napravili razne upotrebne i ukrasne predmete i bili kreativni u načinima da promene pogled na široku potrošnju i modne trendove u korist planete i tako stvore nove priče po kojima će živeti.