Regionalna nagrada za najbolji projekat Učenja zalaganjem u zajednici

Kolping Društvo Srbije u saradnji sa partnerima iz Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope – MIOS i uz podršku Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS), i ove godine poziva predškolske ustanove, osnovne i srednje škole da razvijaju projekte koje se zasnivaju na metodologiji Učenja zalaganjem zajednici i da svoj projekat prijave za nagradu.

Sve ustanove koje primenjuju metodologiju Učenja zalaganjem u zajednici i ove godine će imati priliku da konkurišu za treću po redu regionalnu nagradu  – „Regional Service-Learning Award“.

Prijavni obrazac, kao i osnovne uslove prijave možete pronaći na sledećem linku pri dnu stranice, nakon što pronađete obrasce za Srbiju.

Prijave su otvorene do 8. jula 2022. godine.

Metodologija Učenja zalaganjem u zajednici uvezuje akademsko učenje učenika i njegova postignuća sa društveno korisnim radom i time znatno doprinosi proakitvom delovanju učenika u svom okruženju.

Promene mogu da krenu iz škole, započnite ih baš Vi!

 

Kako da učinim svoj ormar povoljnijim za klimu?

Poljoprivredna škola iz Bača, u okviru Učenja zalaganjem u zajednici opredelila se za realizaciju projekta pod nazivom “Kako da učinim svoj ormar povoljnijim za klimu” i kao krajnji proizvod izradi ekolingivistički rečnik.

Ekolingivistika je mlada disciplina koja se bavi značenjem reči u ekološkom kontekstu.
Projektne aktivnosti su podrazumevale najpre radionicu “Priče koje živimo” u sklopu koje se inicijatorka projekta, profesorka srpskog jezika i književnosti, upoznala sa navikama učenika u vezi kupovine garderobe. Putem aplikacije mentimetar, učenici su odgovorili na pitanja poput: Koliko farmerica imaju u ormaru? Koji brend odeće najčešće kupuju? Da li pri kupovini vode računo o ceni, brendu ili nečemu drugom?
Otkriveno je da učenici najviše kupuju brendove koji nisu društveno odgovorne kompanije, niti kompanije koje recikliraju i da najčešće nose jedne farmerke, dok ih u ormaru imaju više od pet.

Shodno dobijenim rezultatima, projekat se usmerio na upoznavanje učenika o tome kako da svojim ponašanjem doprinesu poboljašnju klime na planeti. Na časovima srpskog jezika i književnosti, učenici su analizirali tekstove iz medija poput Klima na planeti se menja, a uzrok tome su ljudi, i određenim rečima tražili sinonime, antonime i povezivali ih sa ekološkom perspektivom. U okviru radionice rešavanja problema, učenici su metodom barinstorminga davali svoje ideje za prevazilaženje ekoloških problema.
Radionica karijernog vođenja i savetovanja podstaklo ih je da zamisle koja će biti zanimanja budućnosti, a tiču se zaštite životne sredine, mode i očuvanja planete.

Polazište projekta predstavlja današnje stanje prekomerne potrošnje, nagomilavanje otpada i nejednakosti među ljudima, te se želelo doprineti ekološkom osvešćenju. Projekat je podstakao učenike da iz svog ormara izdvoje stvari koje više ne nose, daruju ih onima kojima su potrebnije kao i da ispitaju svoje navike i motive za kupovinu prekomernih količina garderobe.

Slogan projekta glasio je “Pogled promeni, planeti se okreni”.
Na završnom događaju, žiri je odabrao pobedničke timove koji su se istakli svojim idejama o tome kako da svoj orman učine povljnijim za klimu. Učenici su u timovima napravili razne upotrebne i ukrasne predmete i bili kreativni u načinima da promene pogled na široku potrošnju i modne trendove u korist planete i tako stvore nove priče po kojima će živeti.Bajka o labudu

Ekološka predškolska ustanova “Stonogica” iz Sremske Mitrovice realizovala je projekat Učenja zalaganjem u zajednici pod nazivom “Bajka o labudu”.  Objekat ustanove se graniči sa malim jezerom, prirodnim staništem mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Projektna ideja se javila kada su dva labuda doplivala do obale jezera. Najpre, zahvaljujući njihovom dolasku, deca su iskustveno učila i stekla saznanja o veličini, izgledu i ponašanju ovih ptica. Sticala su znanja i o tome zašto spadaju u ptice selice, odakle su doletele tokom proleća i gde će se odseliti tokom jeseni.

Nakon izleganja šest labudića, deca su imala priliku da prate njihovo odrastanje, brigu roditelja o mladuncima i izgled i veličinu mladunaca. U narednom periodu, došlo je do toga da su preživela samo dva mladunca i majka, a deca su imala mogućnost da shvate lanac ishrane i da lakše razumeju zašto je lisica usmrtila male labudiće. Ubrzo, na jezeru je uočeno samo jedno mladunče, dok su majka i drugo mladunče odleteli. Dalji razvoj projekta bio je usmeren na saznanja o tome zašto je majka ostavila jedno mladunče, a odletela sa drugim.
Određeni ciljevi projekta su bili: razvijanje svesti kod dece kako mogu pomoći ugroženoj životinjskoj vrsti, da deca uoče problem i da pronađu njegovo rešenje, dobiju informacije  na koji način se u zimskom periodu labud hrani i angažuju se oko prikupljanja hrane.

U okviru projekta, predsednik ruralnog udruženja “Sova”, vlasnika vrta ptica iz neposredne blizine, kao i biolog, deci su prenosili iskustva i znanja koja se tiču ptica. Zahvaljujući “Bajci o labudu” deca ove predškoslke ustanove su stekla iskustvo više , naučili o važnosti brige o životinjama u neposrednoj okolini i sigurno stekli ljubav prema pticama!


Staro za novo – tabure

OŠ “Dr Đorđe Joanović” iz Novog Miloševa sprovela je projekat Učenja zalaganjem u zajednici pod nazivom “Staro za novo – tabure”. Cilj projekta je bio da se koturi kalemova koji su ostali od kablova za internet iskoriste za novu namenu, te da se od njih naprave upotrebni predmet za sedenje – tabure.

U projektu su učestvovali učenici 7. i 8. razreda osnovne škole zajedno sa 4 nastavnika, školskim majstorom, vlasnikom tapetarske radnje i partnerima i saradnicima iz lokalne zajednice.
Projektna ideja nastala je usled nedostatka stolica za sedenje tokom odmora između časova u holu škole i školskoj biblioteci. Zbog sprovođenja internet mreže u školi, ostao je veliki broj kalema (dimenzija 45×40)  oko kojih su bili namotani kablovi, ali su se nakon toga sačuvali za novu svrhu. Aktivnosti projekta su se sprovele u kabinetu za nastavu biologije i hemije, gde su učenici koristeći potreban alati i materijal realizovali sledeće aktivnosti: Oni su najpre ofarbali koturove kalema, zatim ocrtali konture na sunđeru za tapaciranje i isekli ga, lepili i heftali sunđer za sedalni deo, crtali i sekli konture na materijalu za tapaciranje, ujednačeno i pravilno zatezali materijal.

Ovim projektom postignute su promene u lokalnoj zajednici u smeru očuvanja životne sredine, uštede energije i novčanih sredstava. Učenicima i građanima je ukazano na važnost reciklaže i mogućnosti ponovne upotrebe starih predmeta.

Obrazovni ciljevi koji su postignuti jesu razvoj kreativnih osobina učenika, razvijanje manuelnih veština (farbanje, krojenje heftanje, lepljenje, sečenje) ali i ukazivanje na zanatske poslove kao i hobi zanimanja.

Kutak za mentalnu higijenu mladih

Medicinska škola “7 April” iz Novog Sada i ove godine je sprovela projekat Učenja zalaganjem u zajednici. Projekat je nosio  naziv “Kutak za mentalnu higijenu mladih” i imao je za cilj da predstavi glavne karakteristike oboljenja u adolescentskom periodu, upozna ciljne grupe sa tehnikama i metodama prevencije, demistifikuje mentalna oboljenja i pomogne mladima da se nose sa novonastalim mentalnim izazovima usled globalne pandemije.

Projekat se realizovao na dva načina – uživo, sprovođenjem vršnjačke edukacije učenika, online – sprovođenje vršnjačke edukacije učenika osnovnih škola koje nisu obuhvaćene edukacijom uživo. Vršnjačka edukacija uživo se sprovodila u sklopu vannastavnih aktivnosti, u prisustvu nastavnika/pedagoga škole, a online vršnjačka edukacija putem odabrane online platforme u sklopu blok nastave Zdravstvene nege psihijatrijskih bolesnika.

Učenici su kroz projektne aktivnosti savladavali gradivo različitih nastavnih predmeta – psihijatrije, zdravstvene nege psihijatirjskih bolesnika, zdravstvene psihologije, higijene i zdravstvenog vaspitanja, medicinske etike i farmakologije.

Teme predavanja bile su određene pomoću online ankete koju su učenici kreirali u cilju dobijanja informacija o tome koji su najčešći mentalni problemi mladih.
Na osnovu analize rezultata, odabrane su teme koje su se najviše isticale i njima je tokom vršnjačke edukacije posvećena posebna pažnja, vodeći računa da se izlaganje prilagodi učenicima osnovnih škola, a samim tim i učenicima srednjih škola koji nisu upoznati sa terminologijom.

Vršnjačke edukacije su održane u tri osnovne škole u Novom Sadu, a prisustvovale je ukupno 10 odeljenja učenika osmog razreda.

Završna proslava organizovana je 21. 12. 2021. u svečanoj sali Medicinske škole uz prisustvo svih učenika i nastavnika uključenih u projekat, kao i predstavnika Kolping Društva Srbije.

Otvoren poziv školama za projekte “Učenja zalaganjem u zajednici”

Novu školsku godinu, Kolping Društvo Srbije pozdravljam lepim vestima – raspisujemo otvoren poziv za sve škole (osnovne i srednje) da se uključe u realizaciju projekata “Učenja zalaganjem u zajednici”.

Kolping Društvo Srbije ima višegodišnje iskustvo u realizaciji projekata koji se zasnivaju na pedagoškoj metodologiji učenja zalaganjem. Od nove školske godine, ponovo ćemo pružiti stručnu kao i finansijsku pomoć školama koje prijave svoje projekte. 

Svi zainteresovani predstavnici škola mogu se prijaviti tako što će popuniti anketu, a za sva pitanja ili nedoumice možete nam se obratiti i na mail adresu – ucenje.zalaganjem@kolping.rs.

Učenje zalaganjem u zajednici je inovativna pedagoška metodologija koja povezuje akademsko učenje sa društveno-korisnim radom u lokalnoj zajednici. Cilj metodologije jeste osvešćivanje dece i mladih o važnosti aktivnog učestvovanja u rešavanju problema lokalne zajednice.

Više o samoj metodologiji Učenja zalaganjem u zajednici možete pročitati u našem priručniku.

Svim učenicima kao i prosvetnim radnicima želim uspešnu školsku godinu pred njima, a mi smo sigurni da ih sa novim projektima čekaju i nove radosti. Broj škola koje ove godine podržavamo je ograničen, zato požurite i osigurajte mesto svojim đacima!

Rok za prijavu je 20. 09. 2020. godine.

Trening veština za sprovođenje projekata “Učenja zalaganjem u zajednici”

Projekat “Učenje zalaganjem u zajednici” Kolping Društvo Srbije od 2013. godine aktivno sprovodi u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama širom zemlje.

Od 2020. godine, prepoznati smo od strane latino-američkog centra za Servisno učenje, uz čiju podršku i danas realizujemo projekte bazirane na ovoj pedagoškoj metodologiji.

Ove godine, u saradnji sa Partnerima iz Argentine (CLAYSS) i uz podršku udruženja “Međunarodne interaktivne otvorene škole” (MIOS) iz Tuzle otvaramo poziv za novih 9 stipendija namenjenih nastavničkom kadru na visokoškolskim ustanovama.

Trening počinje 10. septembra, realizuje se na engleksom jeziku u online formi preko platforme CLAYSS-a. U potpunosti je besplatan i namenjen nastavnicima i saradnicima fakulteta.

Kako biste se prijavili na trening, potrebno je da popunite anketu koja se nalazi na linku, nakon čega ćete biti kontaktirani.

Originalni poziv, raspisan od strane CLAYSS-a dostupan je ovde.

Učenje zalaganjem u zajednici je inovativna pedagoška metodologija koja povezuje akademsko učenje sa društveno-korisnim radom u lokalnoj zajednici. Trening veština će pomoći nastavnicima da ovu metodologiju primene u radu sa studentima.

Više o samoj metodologiji Učenja zalaganjem u zajednici možete pročitati u našem priručniku.

Kolping Društvo Srbije će organizovati podršku polaznicima treninga u vidu instruktivnog i savetodavnog rada u toku i nakon treninga.

Za sva pitanja ili nedoumice, možete nam se obratiti na mail adresu  – ucenje.zalaganjem@kolping.rs.

BESPLATNE OBUKE IZ PROGRAMIRANJA I DIGITALNOG MARKETINGA ZA NEZAPOSLENE MLADE

Centar za omladinski rad (CZOR) otvorio je poziv za besplatne šestomesečne obuke iz programiranja i digitalnog marketinga za nezaposlene mlade. Poziv je otvoren od 15. avgusta do 30. septembra za sve zainteresovane iz Novog Sada i okoline, a prijavljivanje se vrši onlajn, putem sajta: https://www.czor.org/poziv-za-02hero

Obuke imaju za cilj povećanje zapošljivosti mladih, a u ponudi su dva programa: program digitalnog marketinga i program programiranja mobilnih aplikacija. Kurs digitalnog marketinga ne zahteva prethodno znanje, dok programiranje za mobilne aplikacije podrazumeva osnovno poznavanje programiranja. Oba programa obuhvataju kurs digitalnih veština, kurs prenosivih veština, karijerno vođenje i savetovanje, kao i javni događaj upoznavanja sa predstavnicima različitih IT firmi iz Novog Sada, i koji će se realizovati u periodu od novembra 2021. godine do maja 2022. godine.

CZOR je 2020. godine sproveo istraživanje kako bi ustanovio šta stoji iza brojke od 100.000 nezaposlenih mladih u Srbiji. Prema podacima, najveći izazovi sa kojima se mladi susreću pri ulasku na tržište rada su nedostatak samopouzdanja i nedovoljno razvijene veštine. U razgovoru sa poslodavcima iz IT industrije u kojoj se nudi najviše prilika za zaposlenje u Srbiji, uočeno je da je za niže pozicije dovoljno osnovno tehničko znanje, ali uz adekvatno razvijene meke i karijerne veštine, poput rada u timu, dobre organizacije i liderstva. Zaključeno je da su mladim ljudima potrebni neformalni sistemi obrazovanja koji će obuhvatiti, kako osnovne tehničke veštine, tako i meke i karijerne. Tu se otvara prostor za organizacije civilnog društva koje već rade sa mladima, organizuju edukativne programe i zalažu se za bolje omladinske politike i prirodni su saveznik mladih u potrazi za znanjem i veštinama kojim će upotpuniti spektar veština potrebnih za zaposlenje.

Kolping Društvo Srbije učestvuje u projektu kao partnerska organizacija koja realizuje program karijernog savetovanja, u okviru kojeg će kroz radionice i savetovanje pružiti karijerno usmerenje i informisanje mladima koji su u potrazi za poslom.

Obuke iz programiranja i digitalnog marketinga su deo projekta My Career From Zero to Hero (Moja karijera na putu do heroja) osmišljenog za nezaposlene mlade ljude koji žele da steknu veštine potrebne da se zaposlenje u IT sektoru. Program je finansiran od strane Evropske Unije, a njegovu implementaciju podržavaju Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU)Grad Novi Sad i Omladinska prestonica Evrope Novi Sad (OPENS).

Centar za omladinski rad je neprofitna, nevladina organizacija iz Novog Sada koja zalaže se da mladi budu prepoznati kao aktivni članovi društva u Srbiji od svog osnivanja 2001. godine.  Koristeći se metodologijom omladinskog rada, CZOR podstiče mlade da preuzmu konstruktivne uloge u razvoju održivih zajednica, radeći na podizanju kapaciteta omladinskih radnika i poboljšanju javnih politika koje utiču na mlade. Više informacija dostupno je na sajtu https://www.czor.org kao i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Kontakt: Tamara Banjac, menadžerka za obrazovanje, tamara.banjac@czor.org, +38163454662

Prvi sastanak nacionalne mreže učenja zalaganjem u zajednici

PRVI SASTANAK NACIONALNE MREŽE praktičara i zainteresovanih pojedinaca, organizacija i institucija koji su sproveli ili se interesuju za UČENJE ZALAGANJEM U ZAJEDNICI.

 

POZIV

„Od velikog značaja je razvijanje svesti učenika i nastavnika o društvenoj odgovornosti prema zajednici u kojoj žive. Proces učenja i obrazovanja, kao i svaka druga ljudska delatnost, podložna je promenama koje teže da tu delatnost unaprede i poboljšaju. Zahvaljujući modelu service learning-a, potencijalno inovativnoj nastavnoj metodi, uči se iz vlastitog iskustva primenjujući direktno stečena akademska znanja.“ 

Metodologija učenja zalaganjem u zajednici nam daje neke od odgovora i rešenja na probleme u našem okruženju. Međutim, kako su škole sa dugogodišnjim stažom razvijale školske projekte učenja zalaganjem u zajednici, šta su učenici naučili, koje probleme zajednice rešili i kakvu podršku su imali u toku razvijanja ovih projekata svaka škola zna sa sebe.

Želimo da zajedno razgovaramo o praksi razvijanja školskih projekata koje primenjuju učenje zalaganjem u zajednici, da razmenimo iskustva i da postavimo zajedničku platformu saradnje koja će imati za cilj promociju, podršku i evaluaciju projekata razvijanja učenja zalaganjem u zajednici.

Pozivamo vas na Prvi nacionalni sastanak praktičara i zainteresovanih pojedinaca, organizacija i institucija koji su sproveli ili se interesuju za učenje zalaganjem u zajednici.

Ishodi sastanka:

·       Razmena iskustva razvijanja projekata učenja zalaganjem u zajednici

·       Podrška tokom procesa prijave za Ragionalnu nagradu.

·       Prikupljanje informacija o potrebama praktičara tokom planiranja, primene i evaluacije iskustva učenja u lokalnoj zajednici

·       Uspostavljanje platforme za formiranje Nacionalne mreže Učenja zalaganjem u zajednici

Vreme i mesto sastanka: 23.06.2021. 13-14.15 časova, ZOOM platforma

Prijave učešća na sastanku pronađite klikom na link.

 

U nadi da imamo istu želju da razgovaramo i da učinimo nove korake u praksi primene učenja zalaganjem u zajednici,

Srdačno,

Bojana Perić Prkosovački,

saradnica na projektu „Iskustveno učenje“

Kolping društvo Srbije

Učenje zalaganjem u zajednici – obuka za evaluatore

Kolping Društvo Srbije u saradnji sa partnerima iz Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope (CEE SL Network) i uz podršku Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS) i ove godine poziva zainteresovane pojedince na obuku za evaluatore projekata koji se bave učenje zalaganjem u zajednici:

UČENJE ZALAGANJEM U ZAJEDNICI – OBUKA ZA EVALUATORE

Metodologija učenja zalaganjem u zajednici uvezuje akademsko učenje učenika i njegova postignuća sa društveno korisnim radom i time doprinosi proaktivom delovanju učenika u svom okruženju.

Obuke će se realizovati na dva nivoa: regionalnom i nacionalnom.

Regionalna obuka biće realizovana preko četiri ZOOM sastanka Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope (CEE SL Network), Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole (MIOS) i Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS). Regionalni nivo obuke biće realizovan u periodu od 21.6. do 15.7.2021. godine.

Nacionalna obuka biće organizovana uživo u organizaciji Kolping društva Srbije, u Novom Sadu, u prostorijama Vitaplan-a. Obuka će biti sprovedena u dva susreta. Prvi susret biće organizovan 24.06.2021. u periodu od 17 do 20 časova.

Ishodi učenja obuke:

·       Učesnici obuke biće upoznati sa projektima koji se bave učenjem zalaganjem u zajednici

·       Usvojiće osnovna znanja i veštine o realizaciji ovih projekata

·       Razumeće na koji način se procenjuju projekti koji se bave učenjem zalaganjem u zajednici

Prijave za obuku možete popuniti ovde.

Realizatori obuke:

dr Bojana Perić Prkosovački i Katarina Jeremić

saradnice na projektu „Iskustveno učenje“

Kolping društvo Srbije