KOLPING TIM

Kolping društvo Srbije osim članova i volontera čini tim expertkinja i experata koji svakodnevno podržavaju rad organizacije kroz vođenje projekata i aktivnosti.

Melinda Tomić

Od malena se bavila volonterskim radom u nekoliko nevladinih organizacija, odakle je i potekao interes za rad u civilnom sekotru. Po završetku fakulteta, od 2006 godine stiče iskustvo u neprofitnom sektoru gde se bavila odnosima s javnošću, a ubrzo nakon toga preusmerava se na fundraising i projektni menadžment. Danas, tokom svakodnevnog rada u Kolpingu, bavi se pisanjem projekata, javnim zagovaranjem, kao i ljudskim i organizacionim razvojem organizacije i međunarodnim partnerstvima. U Kolping društvu Srbije je na poziciji direktora organizacije od 2012. godine.

Melinda svoj omiljeni citat Adolfa Kolpinga, „Onaj koji pokazuje hrabrost, ohrabruje druge!“, svakodnevno primenjuje u praksi

Zdravko Isakov

Zdravko Isakov, omladinski radnik i trener za liderstvo i omladinski rad. U nevladinom sektoru radi od 2006. godine. Na projektima iz oblasti obrzovanja, stekao je bogato iskutvo u radu sa osnovnim i srednjim školama, mladima i omladinskom aktivizmu. U Kolpingu je primarno angažovan na projektu „Iskustveno učenje“, kao i na pomaganju članovima/cama omladine Kolpinga Srbije u ličnom razvoju i ostvarivanju njihovih punih kapaciteta.

Motivaciju nalazi u citatu Adolfa Kolpinga „Bolji ljudi stvaraju boljle drustvo!“

 

 

Aleksandra Kostić

Master pravnik u Kolping Društvu Srbije radi na zadacima finanasijskog koordinatora. Iskustva i znanja je sticala u civilnom sektoru i u privredi radeći na različitim zadacima, od kojih je najveći broj vezan za administraciju, ekonomiju, pravo i komunikaciju sa ljudima. Voli dinamiku, dobru organizaciju i postizanje ciljeva na vreme.

Citat koji joj daje smernice u poslovnom i privatnom zivotu je “Čovek je ono što svojim delima čini”-A.Kolping

 

 

Marina Kukin

 

Završila je master studije na ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalno usavršavanje je nastavila kroz rad u Kolping društvu Srbije, na poslovima finansijskog koordinatora, gde je upravljala finansijama organizacije i direktno sarađivala sa svim donatorima. Trenutno je na poziciji edukativnog koordinatora, gde kreira programe za osnaživanje ciljnih grupa i lični razvoj pojedinaca.

Veruje da postajemo bolji kroz stalno usavršavanje, zato joj je omiljeni Kolpingov citat “Bolji ljudi stvaraju bolje društvo”.

 

IMATE DOBRU IDEJU ? ILI ŽELITE DA POSTANETE ČLAN ?

Kontaktiraj nas

Slavica Ranisavljev Kovačev

Slavica Ranisavljev Kovačev je master psihološkinja, sa posebnim interesovanjem u oblasti mentalnog zdravlja, socijalne psihologije i istraživačkog rada. Radno iskustvo u državnom i nevladinom sektoru je razvijala kroz programe koji su se bavili položajem marginalizovanih i osetljivih grupa (mladi, žene, stariji, osobe u psihičkim krizama, migranti). Zaduženja su joj se u najvećoj meri orjentisala ka ispitivanju položaja i pružanju psihosocijalne podrške korisnicima, organizaciji edukativnih i volonterskih aktivnosti, zagovaranja promena, razvoja partnerstva, izradi akcionih planova na lokalnom i pokrajinskom nivou.
Citat Adolfa Kolpinga “Ako svako u svom krugu pruži najbolje i svet će postati bolje mesto.” ukratko oslikava njen rad i doprinos organizaciji.

Brigita Keri

Brigita Keri po struci tekstilni tehničar, preduzetnica, dugogodišnja volonterka na odgovornim pozicijama u Kolpingu. Stečeno dugogodišnje iskustvo u implementaciji brojnih aktivnosti organizacije, kao i razvijeni kontakti u Kolping organizacijama u državama iz regiona, omogućuju joj uspešan rad na poziciji Koordinatorke Edukativnog centra u Sajanu, koji funkcioniše u okviru Kolping Društva Srbije.

“Budućnost zavisi od naših postupaka u sadašnjosti”

 

 

 

Čila Stojanović

Diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u koordinaciji projekata u civinom sektoru (od 2001. godine). Poseduje licencu za rad u socijalnoj zaštiti, član je Komore socijalne zaštite, bila je i član različitih odbora i radnih grupa, od kojih su najznačajniji Etički odbor komore socijalne zaštite, Tim Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine ljudima i UO Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Učestvovala je u osmišljavanju i sprovođenju participativnih istraživanja i bila član timova za monitoring i evaluaciju projekata drugih organizacija, podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Gradske uprave za sport i omladinu. U Kolpingu je angažovana kao koordinator programa za podršku starijima, kao što su pružanje usluga kućne nege i pomoći i Klub za starije sugrađane.

Citat Adolfa Kolpinga koji smatra naročito inspirativnim je: „Dela krase čoveka, a ne lepe reči“

tim timi

Timea Bodiš

Zvanje master psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Svoje iskustvo je prvenstveno gradila kroz volontiranje i angažovanje u nevladinom sektoru. Najviše se razvijala u oblastima omladinskog rada, psihološkog savetovanja, vršnjačke edukacije, kao i u pružanju podrške socijalno ugroženim grupama i u situacijama krize. U Kolping društvu Srbije je angažovana kao koordinator edukativnog programa, gde kreira programe za osnaživanje ciljnih grupa i lični razvoj pojedinaca.

Voli izazove za koje pronalazi kreativna rešenja. Svojim najvećim snagama smatra upornost, istrajnost i želja da što više nadopunjeje svoje znanje i iskustvo.

Svoju ličnu i profesionalnu motivaciju vidi u citatu Kolpinga: “Hrabrost uvek raste srcem, a srce svakim dobrim delom.”

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs

Postani član/članica

Nakon što ispunite formular i obradimo podatke naš tim će Vas kontaktirati putem email ili telefona.
Dobrodošli!