Kutak za mentalnu higijenu mladih

Medicinska škola “7 April” iz Novog Sada i ove godine je sprovela projekat Učenja zalaganjem u zajednici. Projekat je nosio  naziv “Kutak za mentalnu higijenu mladih” i imao je za cilj da predstavi glavne karakteristike oboljenja u adolescentskom periodu, upozna ciljne grupe sa tehnikama i metodama prevencije, demistifikuje mentalna oboljenja i pomogne mladima da se nose sa novonastalim mentalnim izazovima usled globalne pandemije.

Projekat se realizovao na dva načina – uživo, sprovođenjem vršnjačke edukacije učenika, online – sprovođenje vršnjačke edukacije učenika osnovnih škola koje nisu obuhvaćene edukacijom uživo. Vršnjačka edukacija uživo se sprovodila u sklopu vannastavnih aktivnosti, u prisustvu nastavnika/pedagoga škole, a online vršnjačka edukacija putem odabrane online platforme u sklopu blok nastave Zdravstvene nege psihijatrijskih bolesnika.

Učenici su kroz projektne aktivnosti savladavali gradivo različitih nastavnih predmeta – psihijatrije, zdravstvene nege psihijatirjskih bolesnika, zdravstvene psihologije, higijene i zdravstvenog vaspitanja, medicinske etike i farmakologije.

Teme predavanja bile su određene pomoću online ankete koju su učenici kreirali u cilju dobijanja informacija o tome koji su najčešći mentalni problemi mladih.
Na osnovu analize rezultata, odabrane su teme koje su se najviše isticale i njima je tokom vršnjačke edukacije posvećena posebna pažnja, vodeći računa da se izlaganje prilagodi učenicima osnovnih škola, a samim tim i učenicima srednjih škola koji nisu upoznati sa terminologijom.

Vršnjačke edukacije su održane u tri osnovne škole u Novom Sadu, a prisustvovale je ukupno 10 odeljenja učenika osmog razreda.

Završna proslava organizovana je 21. 12. 2021. u svečanoj sali Medicinske škole uz prisustvo svih učenika i nastavnika uključenih u projekat, kao i predstavnika Kolping Društva Srbije.

Učenje zalaganjem u zajednici – obuka za evaluatore

Kolping Društvo Srbije u saradnji sa partnerima iz Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope (CEE SL Network) i uz podršku Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS) i ove godine poziva zainteresovane pojedince na obuku za evaluatore projekata koji se bave učenje zalaganjem u zajednici:

UČENJE ZALAGANJEM U ZAJEDNICI – OBUKA ZA EVALUATORE

Metodologija učenja zalaganjem u zajednici uvezuje akademsko učenje učenika i njegova postignuća sa društveno korisnim radom i time doprinosi proaktivom delovanju učenika u svom okruženju.

Obuke će se realizovati na dva nivoa: regionalnom i nacionalnom.

Regionalna obuka biće realizovana preko četiri ZOOM sastanka Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope (CEE SL Network), Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole (MIOS) i Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS). Regionalni nivo obuke biće realizovan u periodu od 21.6. do 15.7.2021. godine.

Nacionalna obuka biće organizovana uživo u organizaciji Kolping društva Srbije, u Novom Sadu, u prostorijama Vitaplan-a. Obuka će biti sprovedena u dva susreta. Prvi susret biće organizovan 24.06.2021. u periodu od 17 do 20 časova.

Ishodi učenja obuke:

·       Učesnici obuke biće upoznati sa projektima koji se bave učenjem zalaganjem u zajednici

·       Usvojiće osnovna znanja i veštine o realizaciji ovih projekata

·       Razumeće na koji način se procenjuju projekti koji se bave učenjem zalaganjem u zajednici

Prijave za obuku možete popuniti ovde.

Realizatori obuke:

dr Bojana Perić Prkosovački i Katarina Jeremić

saradnice na projektu „Iskustveno učenje“

Kolping društvo Srbije