Kutak za mentalnu higijenu mladih

Medicinska škola “7 April” iz Novog Sada i ove godine je sprovela projekat Učenja zalaganjem u zajednici. Projekat je nosio  naziv “Kutak za mentalnu higijenu mladih” i imao je za cilj da predstavi glavne karakteristike oboljenja u adolescentskom periodu, upozna ciljne grupe sa tehnikama i metodama prevencije, demistifikuje mentalna oboljenja i pomogne mladima da se nose sa novonastalim mentalnim izazovima usled globalne pandemije.

Projekat se realizovao na dva načina – uživo, sprovođenjem vršnjačke edukacije učenika, online – sprovođenje vršnjačke edukacije učenika osnovnih škola koje nisu obuhvaćene edukacijom uživo. Vršnjačka edukacija uživo se sprovodila u sklopu vannastavnih aktivnosti, u prisustvu nastavnika/pedagoga škole, a online vršnjačka edukacija putem odabrane online platforme u sklopu blok nastave Zdravstvene nege psihijatrijskih bolesnika.

Učenici su kroz projektne aktivnosti savladavali gradivo različitih nastavnih predmeta – psihijatrije, zdravstvene nege psihijatirjskih bolesnika, zdravstvene psihologije, higijene i zdravstvenog vaspitanja, medicinske etike i farmakologije.

Teme predavanja bile su određene pomoću online ankete koju su učenici kreirali u cilju dobijanja informacija o tome koji su najčešći mentalni problemi mladih.
Na osnovu analize rezultata, odabrane su teme koje su se najviše isticale i njima je tokom vršnjačke edukacije posvećena posebna pažnja, vodeći računa da se izlaganje prilagodi učenicima osnovnih škola, a samim tim i učenicima srednjih škola koji nisu upoznati sa terminologijom.

Vršnjačke edukacije su održane u tri osnovne škole u Novom Sadu, a prisustvovale je ukupno 10 odeljenja učenika osmog razreda.

Završna proslava organizovana je 21. 12. 2021. u svečanoj sali Medicinske škole uz prisustvo svih učenika i nastavnika uključenih u projekat, kao i predstavnika Kolping Društva Srbije.

Sve vesti

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs