Učenje zalaganjem u zajednici – obuka za evaluatore

Kolping Društvo Srbije u saradnji sa partnerima iz Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope (CEE SL Network) i uz podršku Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS) i ove godine poziva zainteresovane pojedince na obuku za evaluatore projekata koji se bave učenje zalaganjem u zajednici:

UČENJE ZALAGANJEM U ZAJEDNICI – OBUKA ZA EVALUATORE

Metodologija učenja zalaganjem u zajednici uvezuje akademsko učenje učenika i njegova postignuća sa društveno korisnim radom i time doprinosi proaktivom delovanju učenika u svom okruženju.

Obuke će se realizovati na dva nivoa: regionalnom i nacionalnom.

Regionalna obuka biće realizovana preko četiri ZOOM sastanka Mreže učenja zalaganjem u zajednici Centralne i Istočne Evrope (CEE SL Network), Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole (MIOS) i Latinoameričkog centra za učenje zalaganjem u zajednici (CLAYSS). Regionalni nivo obuke biće realizovan u periodu od 21.6. do 15.7.2021. godine.

Nacionalna obuka biće organizovana uživo u organizaciji Kolping društva Srbije, u Novom Sadu, u prostorijama Vitaplan-a. Obuka će biti sprovedena u dva susreta. Prvi susret biće organizovan 24.06.2021. u periodu od 17 do 20 časova.

Ishodi učenja obuke:

·       Učesnici obuke biće upoznati sa projektima koji se bave učenjem zalaganjem u zajednici

·       Usvojiće osnovna znanja i veštine o realizaciji ovih projekata

·       Razumeće na koji način se procenjuju projekti koji se bave učenjem zalaganjem u zajednici

Prijave za obuku možete popuniti ovde.

Realizatori obuke:

dr Bojana Perić Prkosovački i Katarina Jeremić

saradnice na projektu „Iskustveno učenje“

Kolping društvo Srbije

Sve vesti

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs