OSNAŽIVANJE ŽENA

Snažna - Inovativna - Ravnopravna

Zašto: U svoje vreme Adolf Kolping je bio usmeren ka pružanju edukativne i društvene podrške onima sa manje mogućnosti, moći i resursa.

Danas, žene (naročito žene u ruralnim sredinama), imaju potrebu za sistemskom podrškom u razvoju svojih snaga, inovativnosti, srčanosti i dostizanju ravnopravnosti.

Kako: Kolping Društvo Srbije nastoji da kroz svoj rad utiče na podizanje kvaliteta života žena, sa akcentom na njihovom ekonomskom i socijalnom jačanju u ruralnim sredinama. Kroz svoje edukativne i finansijske programe, Kolping pruža resurse od presudnog značaja za pokretanje i razvoj ženskog preduzetništva.

Šta: Program ekonomskog osnaživanja žena se realizuje kroz:

  • Edukacije koje obuhvataju različite forme predavanja i razmene znanja o preduzetništvu i drugim formama zapošljavanja
  • Finansijsku podršku koja se sastoji u beskamantnim zajmovima prilagođenim preduzetnicama u cilju razvoja proizvodnje i usluga
  • Javno zagovaranje, jer je ekonomsko osnaživanje žena značajno za društvo u celini. Stoga, iskustva, ideje i dostignuća koristimo za razvoj priručnika i preporuka u cilju postizanja rodne ravnopravnosti

Gde: Program ekonomskog osnaživanja žena se realizuje u celoj Srbiji, sa naglaskom na ruralne sredine u Vojvodini.

Publikacije: U okviru programa “Osnaživanje žena” koji realizuje Kolping Društvo Srbije, izrađeno je istraživanje “Položaj preduzetnica u Srbiji” sa ciljem ispitivanja vidova podrške za preduzetnice, preduzetničkom potencijalu, pristupima informacijama i edukacijama. U istraživanju je učestvovalo 300 ispitanica sa područja Srbije koje imaju od 19 do 70 godina a bave se pružanjem usluga, zanatstvom, proizvodnjom i trgovinom. Istraživanje je sprovedeno u junu 2020. godine stoga je pored navedenog ispitan i uticaj pandemije COVID-19 na poslovne aktivnosti ispitivanih žena. Nalazi istraživanja i preporuke dostupne su na sledećem linku:

Položaj preduzetnica u Srbiji – KDS

Sve vesti

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs