Panel diskusija o mladima iz očiju poslodavca

Kolping društvo Srbije, u saradnji sa preduzećima Glocal IT, DaFED Association, Total Serbia i Hotelom Centar, organizovalo je izuzetno upešnu panel diskusiju “Ti u očima poslodavca” u subotu, 28.05.2016. godine, u Hotelu Centar u Novom Sadu. Veliko interesovanje mladih i izuzetno živa diskusija pokazali su koliko je ova tema značajna za osnaživanje mladih i da je potrebno organizovati još ovakvih aktivnosti koje će pomoći mladima u potrazi za poslom.

Osnovna ideja panel diskusije “Ti u očima poslodavca” bila je da se mladima omogući prilika da saslušaju predavanja ljudi koji su već mnogo puta učestvovali u procesu selekcije i odabiru kandidata za posao i da kroz direktnu komunikaciju sa njima dobiju konkretne i jasne savete šta je ono što poslodavci (ne)žele da vide prilikom konkurisanja. Kako bi mladi mogli da steknu kompletan utisak, predavači su odabrani tako da se pokrije ceo ciklus, od pisanja motivacionog pisma, verbalne i neverbalne komunikacije na samom intervjuu, grešaka na intervjuu, pa sve do ponašanja zaposlenih na probnom radu. Dodatan kriterijum prilikom odabira predavača bio je i to da se pokriju različiti sektori, kao i da učesnici saslušaju vlasnike, direktore, menadžere kako “malih preduzeća” tako i multinacionalnih korporacija.

Prvo predavanje održao je Nikolaj Pajković, direktor Glocal IT, čije je izlaganje bilo naslovljeno “Kako se približiti potencijalnom poslodavcu – motivaciono pismo”. Kroz dinamično predavanje, Pajković je predstavio učesnicima koliki je značaj motivacionog pisma i ukazao na greške koje kandidati čine prilikom slanja CV-a i motivacionog pisma. Takođe, objasnio je i šta je to što dovodi da određene aplikacije odmah završe u “kanti za smeće” i kako sprečiti da se to desi.

Drugo predavanje, pod nazivom “Verbalna i neverbalna komunikacija u razgovoru sa poslodavcem” održao je Danilo Novaković, osnivač organizacije DaFED. Kroz neformalno i zanimljivo izlaganje učesnici su mogli da čuju na koji način određeni verbalni i neverbalni gestovi mogu da utiču na kreiranje prvog utiska kod poslodavca, kao i kako da se potrude da taj utisak bude pozitivan.

Aleksandra Mišanović, finansijska kontrolorka u kompaniji Total Serbia, objasnila je mladima koje su najčešće greške koje kandidati prave na samom razgovoru za posao. Kroz navođenje brojnih primera iz višegodišnjeg iskustva, pomogla je mladim učesnicima da shvate šta je ono što bi trebalo da rade, kao i šta da izbegavaju, kako bi se izdvojili iz velikog broja kandidata.

Nikolina Kužet, direktorica Hotela Centar u kojem se i održala panel diskusija, govorila je o ponašanju zaposlenih tokom probnog perioda i o čestoj zabludi da pozivanje na probni period znači da je kandidat već dobio zaposlenje. Ona je takođe objasnila učesnicima da poslodavci pažljivo prate ponašanje kandidata i nakon isteka probnog perioda i koliko je značajno zadržati entuzijazam i profesionalno ponašanje na radnom mestu.

Nakon završetka predavanja održana je veoma dinamična otvorena diskusija, tokom koje su učesnici, kao i sami predavači međusobno, imali priliku da postavljaju pitanja o svemu što ih zanima, a vezano je za temu. Veliki broj učesnika postavljao je pitanja, a predavači su se potrudili da im pomognu i kroz navođenje primera i kroz dopunjavanje odgovora drugih predavača. U evaluaciji događaja, učesnici su naglasili upravo ovaj aspekt cele panel diskusije kao veoma bitan i koristan, a predavači su dobili veoma pozitivne komentare zbog svoje otvorenosti i spremnosti da pomognu.

Izuzetno veliki broj zainteresovanih, pre svega mladih, pokazao je koliko je ova tema značajna i Kolping društvo Srbije će nastaviti da organizuje slične aktivnosti, kako bismo dali svoj doprinos osnaživanju mladih i razvijanju celokupnog društva.

Sve vesti

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs