Program “Emocionalna inteligencija u poslovanju”

Kolping Društvo Srbije je seriju susreta „Emocionalna inteligencija u poslovanju“ posvetio preduzetnicama i ženama koje su na liderskim pozicijama, a u okviru šireg programa „Osnaživanje žena“. Kreiran je iz opažanih potreba o kojima su preduzetnice govorile na našim susretima, edukacijama i drugim događaja. Stoga je program pokušao da odgovori na psihički stres koji dolazi sa velikom količinom obaveza, balansiranju porodične i poslovne uloge, kulturološkog učenja o perfekcionizmu, pritisku da se odgovori na potrebe drugih, zadrži pozitivna slika o sebi, suzbije ljutnja i druge neprijatne emocije.

Program se odvijao kroz susrete od 90 minuta na dve nedelje i kombinovao je lični rad u grupi i objašnjenje psiholoških i socijalnih konstrukata kroz teorijsko predavanje.

Na ovaj način učesnice su imale priliku da se suoče sa svojim emocijama i nauče da ih izraze na adekvatan način, ali i da razumeju konstrukte koji utiču na njihova ponašanja, očekivanja i osećanja. Takođe, podrška u grupi žena koje prolaze kroz iste izazovne situacije, identifikuju iste probleme, reaguju slično ili drugačije je otvorio još jedan prostor za prihvatanje sebe, učenje i rast.

Edukacija im je pomogla da preusmere pritisak i očekivanja koja imaju od sebe, te bolje razumeju svoje potrebe i kapacitete.

Jedna od žena je navela da joj je u kritičnim situacijama pomogla rečenica koju je čula od druge učesnice – „Važno je znati kada stati.“. U okviru programa one su osvestile koliko im je važno prihvatanje od strane drugih i da su često svoju vrednost bazirale upravo na količini odgovora na tuđe zahteve. To je nekada išlo do granica samokritike i nerealnih očekivanja „Kako ja ne mogu da to ja ne mogu“. Program emocionalne inteligencije im je pružio siguran prostor da sve ove misli, osećanja i postupke preispitaju i postave u okvire koje njima odgovaraju, te vode svoje poslove kvalitetnije, što se prema njihovom svedočenju prelamalo i na druge oblasti života.

Sve učesnice programa su izrazile veliko zadovoljstvo znanjem koje su usvojile i utiskom ličnog napretka.

Osećaju da su im predavanja i rad pomogli da se bolje nose sa stresorima svakodnevnog života, da bolje upoznaju sebe, imaju kvalitetniju komunikaciju sa poslovnim partnerima, budu sigurnije u svoje odluke i pokažu više samopouzdanja. One su mnogo zadovoljnije sobom, ne samo u poslovnom okruženju, nego u celosti, što je primetno kroz rečenicu koju je izgovorila jedna od učesnica „Prihvatila sam sebe takvu kakva jesam.“.

Program je obuhvatio 30 žena (podeljene u dve grupe) i bio prilagođen temama koje su iznete kao važne – perfekcionizam, samopoštovanje, postavljanje ličnih i poslovnih granica, asertivna komunikacija, izražavanje ljutnje i drugih neprijatnih emocija, odgovornost i potreba za kontrolom, spasilačka uloga i drugo. Učesnice su navele da bi želele i ubuduće da budu deo ovakvih susreta i da je ostalo još mnogo tema koje bi želele dodatno da obrade – postavljanje ličnih i poslovnih prioriteta, postavljanje jasnih i stabilnih granica, delegiranje obaveza i oblasti kontrole, poverenje, pokazivanje i negovanje emocionalnosti. Kolping Društvo Srbije planira da kroz naredne edukativne sadržaje odgovori na ove potrebe preduzetnica i liderki.

Kao što je navedeno na početku teksta program „Emocionalne inteligencije u poslovanju“ je nastao na osnovu informacija koje su dobijene od članica Koliping Društva Srbije. Program je premašio početna očekivanja pokazujući nam kompleksnost zahteva sa kojima se žene nose kao preduzetnice i osobe na odlučujućim pozicijama, kao i cenu te uloge po psihičko i fizičko blagostanje. Kolping Društvo Srbije će nastaviti da razvija samopomoćne grupe kao vidove podrške ženama, ali i razvoj podrške drugim akterima u društvu koji su zainteresovani za ovakvu vrstu podrške kroz savetodavne procese.

Za sve dodatne informacije na ovu temu možete kontaktirati koordinatorku programa na mejl adresu slavica@kolping.rs. Više o programu „Osnaživanje žena“ i istraživanju o potrebama preduzetnica možete pronaći na ovom linku.

 • 6 Oct.2021.
vesti

Program “Emocionalna inteligencija u poslovanju”

Kolping Društvo Srbije je seriju susreta „Emocionalna inteligencija u poslovanju“ posvetio preduzetnicama i ženama koje su na liderskim pozicijama, a u okviru šireg programa „Osnaživanje žena“. Kreiran je iz opažanih…

prikaži više
 • 6 Sep.2021.
  nastava učenje vesti

  Otvoren poziv školama za projekte “Učenja zalaganjem u zajednici”

  Novu školsku godinu, Kolping Društvo Srbije pozdravljam lepim vestima – raspisujemo otvoren poziv za sve škole (osnovne i srednje) da se uključe u realizaciju projekata “Učenja zalaganjem u zajednici”. Kolping…

  prikaži više
 • 6 Sep.2021.
  nastava učenje vesti

  Trening veština za sprovođenje projekata “Učenja zalaganjem u zajednici”

  Projekat “Učenje zalaganjem u zajednici” Kolping Društvo Srbije od 2013. godine aktivno sprovodi u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama širom zemlje. Od 2020. godine, prepoznati smo od strane latino-američkog centra za…

  prikaži više
 • Sve vesti

  Kontakt informacije

  Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

  Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

  Email office@kolping.rs


  VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
  ZA STARIJE SUGRAĐANE

  Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

  Telefon: 021 300 83 59

  Email: info@kolping.rs