O nama

Zalaganjem za društvo aktivnih građana, jednakih mogućnosti i dostojanstvenog života. Kolping Srbije preuzima ulogu pokretača društvenih promena.

Zahvaljujući članstvu u međunarodnoj mreži Kolping International, organizacija se bavi ovim aktivnostima i na međunarodnom nivou, kroz saradnju sa velikim brojem partnera.

Oblasti delovanja:

  • Razvoj pojedinca i zajednice – Edukacije za licni razvoj i jacanje drustva
  • Briga o starijima – Vitaplan, kućna nega i pomoć u kući i Klub za stara i odrasla lica Vitaplan
  • Iskustveno učenje – Saradnja sa osnovnim i srednjim skolama
  • Osnaživanje žena – Edukativna i finansijska podrška zenama

Kolping Društvo Srbije je, kao i druge Kolping organizacije širom sveta, bazirano na članstvu. Članovi imaju pravo na pohađanje različitih edukativnih aktivnosti, javnih događaja, kampova i putovanja koje Kolping redovno organizuje. Pored toga, svaki zainteresovani član ima mogućnost preuzimanja aktivne uloge u osmišljavanju projekata i aktivnosti Kolping udruženja.

Kolping Omladina obuhvata članove do 30 godina, koji iniciraju, osmišljavaju, organizuju i realizuju aktivnosti, sa akcentom na potrebe omladine u regionu. Projekti se organizuju na nacionalnom nivou. Kao partneri Kolping Youth Europe, omladina aktivno učestvuje i na međunarodnim projektima.

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs