Edukativni centri

Verujući da je edukacija i ulaganje u znanje osnova za razvoj kvalitetnog društva, zasnovanog na pravim vrednostima, osnovani su Kolping edukativni centri. Nastali su kao odgovor na rastuće potrebe društva za kontinuiranim edukativnim programima, kako u velikim, univerzitetskim gradovima, poput Novog Sada, tako i u manjim, ruralnim sredinama, kao sto je Sajan.

Kontakt informacije

Adresa: Slovačka 26, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 (0) 21 6 337 664

Email office@kolping.rs


VITAPLAN KUĆNA NEGA I KLUB
ZA STARIJE SUGRAĐANE

Adresa: Lukijana Mušickog 9, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 300 83 59

Email: info@kolping.rs