• Kolping Srbije Kolping YOUTH
  • Kolping Srbije Dajemo SNAGU onima kojima je NAJPOTREBNIJA
  • Kolping Srbije VITAPLAN - briga i nega za STARE i OBOLELE
  • Kolping Srbije KOLPING Porodice

Kolping Srbija

VitaPlan je projekat kućne nege koji se brine o Vama i Vašim bližnjima. Naš tim čini kvalifikovano osoblje, obučeno za pružanje usluga kućne nege po najvišim svetskim standardima. Korisnicima naših usluga, pored toga, obezbeđujemo ortopedska pomagala, prevoz i pratnju za posetu lekaru i nazad, kontrolu terapije, pomoć oko vađenja uputa, recepata, rezultata i ostale papirololgije.

Nudimo Vam usluge:

  • Nege po povratku sa bolničkog lečenja
  • Nege i pomoći za stare osobe
  • Nege za slabo pokretne i nepokretne ljude
  • Nege za osobe sa hroničnim bolestima
  • Nege za osobe u terminalnom stadijumu bolesti
  • Pomoći u kući - spremanje, nabavka i ostalo.

Iskustveno učenje (Service Learning) je metod u izvođenju nastave koji podrazumeva povezivanje nastavnog sadržaja sa društveno korisnim radom u zajednici. Cilj je da učenici ili studenti usvoje znanje i da se razvijaju kroz aktivno učestvovanje u organizovanim projektima, koji se sprovode zarad ispunjavanja određenih potreba društva. Na ovaj način mladi ljudi razvijaju socijalnu odgovornost i postaju aktivni članovi zajednice.

Usvojeno znanje i praktičan rad su glavni elementi iskustvenog učenja. Ovakav način rada značajno poboljšava kvalitet akademskog plana i programa i učenicima obezbeđuje brže i bolje usvajanje nastavnog gradiva. Učenici ne samo da stiču nova znanja već i razvijaju čitav set novih veština neophodnih za uspešno funkcionisanje u današnjem društvu. Takođe, postaju svesni svoje uloge u zajednici i dolazi do razvijanja osećaja društvene odrgovornosti, empatije i humanosti.

Iskustveno učenje omogućuje da se učenici, nastavnici, ostali članovi društva i društvene institucije zajednički uključe i rešavaju probleme u lokalnim zajednicama. Za razliku od volontiranja ili nekog drugog oblika društvenog angažmana, iskustveno učenje se oslanja na nastavni plan, pa učenici realizacijom različitih društveno korisnih aktivnosti imaju priliku da konkretno i jasno povežu i testiraju na terenu ono što su učili u učionici. Uključivanje učenika u odabir aktivnosti koje će se sprovesti za rešavanje društvenog problema, povećava njihovu motivisanost. Činjenica da je izbor njihov čini da im je zainteresovanost veća i pobljšava njihov uspeh u školi, jer gradivo primenjuju direktno u svrhu ostvarenja cilja. Nastavnici, s druge strane, učestvujući sa učenicima u ostvarenju tih ciljeva, imaju više prilike da otkriju različite talente, potencijale i interesovanja kod dece.

Bio projektom želimo da doprinesemo popularizaciji organske proizvodnje u Srbiji, kao i da edukujemo konvencionalne proizvođače u cilju konverzije na organsku proizvodnju.

Osnovni cilj projekta je edukacija različitih ciljnih grupa o principima i metodama u oblasti organske proizvodnje, kao i o proceduri kontrole i sertifikacije organskih proizvoda kako bi se stvorili održivi uslovi za razvoj organske poljoprivrede i stvaranje konkurentnog proizvođača, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

Aktivnosti se sastoje iz realizacije bio-škola “Osnovni principi organske proizvodnje”, koje realizuju eminentni stručnjaci iz oblasti organske proizvodnje, poput prof. Pojoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, emeritus Branka Lazić, mr Nadežda Pešić Mlinko, dipl inž. Nenad Novaković i promocije bio proizvodnje kroz podrsku međunarodnog festivala organskih proizvoda „Bio-fest“ u Suboticu kroz partnerstvo sa udruzenjem Terras iz Subotice.